4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνεδριο Θέμα: Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές
Περισσότερα
4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνεδριο
iFeelUP Η πρώτη Ελληνική εφαρμογή
Ψυχολογικής Ενημέρωσης και Στήριξης
μέσω smart phone (mHealth).
Περισσότερα
iFeelUP