Βιβλία

Νέες Μορφές Κακοποίησης Παιδιού & Εφήβου

Συγγραφείς: Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Τσίτσικα Ά., Τσουβέλας Γ.
Εκδοτικός Οίκος: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
Κακοποίηση Παιδιού και Εφήβου
Ανίχνευση, αντιμετώπιση, πρόληψη, 2011
Επιμέλεια: Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Τσίτσικα Α.
Εκδοτικός Οίκος: Πεδίο
Κακοποίηση Παιδιού και Εφήβου
Οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης, 2009
Συγγραφείς: Γιωτάκος Ορέστης, Τσίτσικα Άρτεμις Κ.
Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
Παρέμβαση στην κρίση
Crisis intervention, 2008
Συγγραφείς: δρ. Ορέστης Γιωτάκος
Εκδοτικός Οίκος: Αρχιπέλαγος
Ο κύκλος της κακοποίησης

Συγγραφείς: Μαρία Τσιλιάκου, δρ. Ορέστης Γιωτάκος
Εκδοτικός Οίκος: Αρχιπέλαγος